Алегарычны метад Філона

Аўтар Ціма Шмітц. Арыгінальная назва: Filon: An dòigh samhlaithriseach [15 сакавіка 2021 г.]

Філон Александрыйскі быў яўрэескім платонікам. Ён прапанаваў алегарычны метад чытання Бібліі. Гэта азначае, што біблейскія гісторыі з’яўляюцца проста сімваламі чагосьці іншага. Напрыклад, Адам уяўляе прычыну, а Ева прадстаўляе ўспрыманне.

Падобна Платону, Філон праводзіць адрозненне паміж ментальнай сферай і перцэпцыйнай сферай. Гэтыя два светы поўнасцю падзелены. Такім чынам, Бог не можа непасрэдна мець зносіны з людзьмі ў перцэпцыйнай свеце. Дабро мае патрэбу ў пасярэдніку. Пасярэднікам з’яўляюцца яго сілы. Сваімі сіламі ён дае нам знакі.

Філон адрознівае матэрыю і быццё. Матэрыя заўсёды неадушаўлёная ці мёртвая. Быццё заўсёды жывое. Што да матэрыі, то нешта можа быць альбо цяжкім, альбо лёгкім. Што да быцця, гэта значыць неадушаўлёныя жывыя істоты і адушаўлёныя жывыя істоты. Неадушаўлёныя жывыя істоты – гэта расліны. Адушаўлёныя істоты – гэта жывёлы і людзі.

Літаратура:

Timo Schmitz: Individualism between Moral and Virtues, Government and Religion. Berlin: Timo Schmitz, 2018, pp. 133-138.

6 ліпеня 2022 г.

Photo Credit: Tanner Mardis – Unsplash

Арыстоцель: Палітычныя сістэмы

Аўтар Ціма Шмітц. Арыгінальная назва: Aristotelis: Siostaman poilitigeach [14 сакавіка 2021 г.]

У кнізе Арыстоцеля “Палітыка” ён выкладае свае погляды на палітычныя сістэмы. Каб разабрацца ў гэтым пытанні, ён пачынае з найменшай палітычнай адзінкі, якой з’яўляецца хатняя гаспадарка. Там жыве мужчына з жонкай і жывёламі. Шэраг хат ці хатніх гаспадарак складаюць вёску. Вёскі ўтвараюць горад-дзяржаву.

Арыстоцель ведае тры тыпы добрага і тры тыпы дрэннага кіравання. Тры добрыя формы – гэта манархія, арыстакратыя і ізаномія. Дрэнная манархія – гэта тыранія. Дрэнная арыстакратыя – гэта алігархія. Дрэнная ізаномія – гэта дэмакратыя.

Большасць кіруе лепш за ўсё, бо калі ва ўладзе некалькі, гэта прыводзіць да крайніх поглядаў. Акрамя таго, сярэдні шлях заўсёды лепшы: сярэдні шлях называецца цнотай.

Літаратура:

Арыстоцель: Палітыка.

Timo Schmitz: La société politique chez Aristote (2018). In: Timo Schmitz: Sélection d’articles en français, 2014-2020. Berlin : epubli, 2021.

6 ліпеня 2022 г.

Photo Credit: Michael Baccin – Unsplash

Арыстоцель: Веды і навука

Аўтар Ціма Шмітц. Арыгінальная назва: Aristotelis: Eòlais agus saidheans [14 сакавіка 2021 г.]

У “Метафізіцы” (980 а-б) Арыстоцель тлумачыць паходжанне веды. Чалавек можа ўспомніць, што адбывалася ў ягоным атачэнні, з дапамогай органаў пачуццяў успрымання. У нас ёсць памяць! Кожны захоўвае тое, што адбываецца вакол яго, і ў выніку ў яго ёсць эмпірычнае веданне. Эмпірычнае веданне азначае: мы павінны спачатку паглядзець на нешта, і толькі потым мы гэта даведаемся.

Ёсць некалькі доследаў, якія затым прыводзяць да высноў. Вось як мы ствараем “мастацтва”. Навука – гэта спазнанне мастацтва. Згодна з Нікамахавай этыцы, мы павінны выкарыстоўваць інтэлект для стварэння мастацтва і стварэння навукі.

Літаратура:

Арыстоцель: Метафізіка.

Арыстоцель: Нікамахава этыка.

6 ліпеня 2022 г.

Photo Credit: Rohan Makhecha – Unsplash

«Ідэі» для Платона – вельмі кароткі

Аўтар Ціма Шмітц. Арыгінальная назва: Beachd agus ceartas a rèir Platon [12 сакавіка 2021 г.]

У «Дзяржаве» Платона ён называе Бога добра. Таму што Бог дабротам і адказвае толькі за дабро. Наш свет – гэта аб’яўленне “добра”. Паколькі наш свет з’яўляецца толькі праявай, ён не ўспадкуе саму прыроду. Менавіта “ідэі” што ёсць сама рэч. Рэчы ў нашым свеце падзяляюць толькі частку ідэі, у чым сутнасць рэчы. Гэта ў рэчы як “статус” (Абелар!), усё астатняе – супадзенне і не частка рэчы.

Слова “ідэя” сапраўды заслугоўвае асаблівага экскурсу ў мову. Сёння слова “ідэя” апісвае канцэпцыю ў нашым розуме. У 14 стагоддзі ён апісваў “канцэпцыю чагосьці ў розуме Бога”. Аднак, паводле Платона, ідэя ёсць “сапраўдная форма”. Паняцце “ідэя” для яго настолькі асаблівае, што ідэі знаходзяцца ў сваёй уласнай сферы. Так што мы бачым не ідэю, а толькі яе праяву.

Рэспубліка Платона – гэта больш, чым проста пабудова дзяржавы, ён пытаецца: “Што такое справядлівасць?” Так што пытанне абарочваецца вакол “справядлівага чалавека”. Усё, што ён робіць, справядліва. Аднак ён выглядае толькі збоку, а насамрэч ён несправядлівы. Іншы чалавек несправядлівы звонку, а насамрэч справядлівы. Цяпер, як мы можам ведаць, хто справядлівы ў нашым жыцці? Платон лічыць, што справядлівасць – гэта калі кожны робіць тое, што павінен!

Літаратура:

Платон: Дзяржава.

Grimes, Pierre: Wisdom Literature in the Platonic Tradition – Lecture 61: Plato’s Republic (Part 1). Opening Mind Academy, 1997.

Harper, Douglas: Online Etymology Dictionary, entry “idea (n.)”. http://www.etymonline.com/index.php?term=idea (retrieved on 17 February 2016).

Schmitz, Timo: On Plato’s Good and the tripartite soul (2019). In: Timo Schmitz: A Divinely Way to Philosophy, Vol. 1. Trier & Vachendorf: Graf Berthold Verlag, 2022.

Schmitz, Timo: Worin unterscheiden sich Abaelard und Buridan bei ihrer Positionierung bezüglich der Universalie? (2020). In: Timo Schmitz: Politische und Philosophische Analysen. Trier & Vachendorf: Graf Berthold Verlag, 2021.

6 ліпеня 2022 г.

Photo Credit: Garidy Sanders – Unsplash

Плотин: Единственный

Автор Тимо Шмитц. Оригинальное название: «Plotin: An Aon» [8 августа 2021 г.]

На Плотина повлияла как греческая, так и индийская философия. В то время как Платон предлагал две сферы, где идеи находятся в мире идей, которые мы не можем воспринимать, Филон показал, что обе сферы строго разделены. Поэтому Филон предложил негативное богословие, в котором мы не можем описать Самого Бога. Плотин попытался преодолеть барьер.

Тем не менее, Плотин также предложил негативное богословие. Для Плотина Бог не только не имеет внешнего вида, но и находится за пределами нашего интеллекта. Когда мы используем слово, чтобы описать Его, это уже слово, созданное человеком. Итак, Бог не может быть выражен никакими словами. Бог есть Единый, абсолютный источник. Все вытекает из Него как эманация. Первое, что Он создает, — это интеллект, известный как «нус». Он не может быть Богом, потому что если он способен что-то знать, то и это уже что-то известно.

Хотя Интеллект  является Сыном Божьим, это настолько мощная сила, что он становится демиургом и, как таковой, должен продолжать Творение. Интеллект создает душу как первое творение мира. Тогда душа раскрывается в своем многообразии. Бог сам также троичен: Он наследует дух, свободу и волю. Чем ближе что-то к Богу, тем большей свободы оно достигает. Материя есть низшее, это отрицательность: поэтому всякое зло исходит от материи. Кроме того, чем более материальным становится нечто, тем более оно теряет свои божественные качества. По этой причине нужно стремиться вернуться к Божественному.

Литература:

Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie, Band 1: Altertum und Mittelalter. Freiburg im Breisgau: Herder, 1976, pp. 303-311.

5 июля 2022 г.

Photo Credit: Jon Tyson – Unsplash

Сенека: Жизнь без греха

Автор Тимо Шмитц. Оригинальное название: «Seneca: Beatha bheusach» [16 марта 2022 г.]

Сенека был философом-стоиком. Стоики видели главную цель в разуме, а не в удовольствии. Ключевой аргумент Сенеки — отказ от срединного пути.1 Он думает, что даже малейший грех разрушает добродетельную жизнь. Тот, кто живет добродетельной жизнью, свободен от всякого греха.

У Сенеки есть два основных тезиса: 1) Добродетельное Благо есть единственно истинное благо. 2) Мужественной добродетели достаточно, чтобы достичь счастливой жизни. Обе теории являются априорными утверждениями.

[1] Сравните тоже идею с Аристотелем: Аристотелевская классификация форм правления. 5 июля 2022 г.

Литература

Seneca: Das stoische Ideal des Weisen. In: Dieter Birnbacher; Norbert Hoerster (Eds.): Texte zur Ethik. Мюнхен 1976 г., стр. 295-303.

5 июля 2022 г.

Photo Credit: Mauricio Artieda – Unsplash

Филон Александрийский, аллегорический метод чтения Библии

Автор Тимо Шмитц. Оригинальное название: «Filon: An dòigh samhlaithriseach» [15 марта 2021 г.]

Филон Александрийский был еврееиский платоником. Он предложил аллегорический метод чтения Библии. Это означает, что библейские истории являются просто символами чего-то другого. Например, Адам представляет причина, а Ева представляет восприятие.

Подобно Платону, Филон проводит различие между ментальной сферой и перцептивной сферой. Эти два мира полностью разделены. Следовательно, Бог не может непосредственно общаться с людьми в перцептивной мире. Добро нуждается в посреднике. Посредником являются его силы. Своими силами он дает нам знаки.

Филон различает материю и бытие. Материя всегда неодушевлена или мертва. Бытие всегда живо. Что касается материи, то что-то может быть либо тяжелым, либо легким. Что касается бытия, то есть неодушевленные живые существа и одушевленные живые существа. Неодушевленные живые существа – это растения. Одушевленные существа – это животные и люди.

Литература:

Timo Schmitz: Individualism between Moral and Virtues, Government and Religion. Berlin: Timo Schmitz, 2018, pp. 133-138.

5 июля 2022 г.

Photo Credit: Skyler Gerald – Unsplash

Аристотелевская классификация форм правления

Автор Тимо Шмитц. Оригинальное название: «Aristotelis: Siostaman poilitigeach» [14 марта 2021 г.]

В книге Аристотеля «Политика» он излагает свои взгляды на политические системы. Чтобы разобраться в этом вопросе, он начинает с наименьшей политической единицы, которой является домашнее хозяйство. Там живет мужчина с женой и животными. Ряд домов или домашних хозяйств составляют деревню. Деревни образуют город-государство.

Аристотель знает три типа хорошего и три типа плохого управления. Три хорошие формы — это монархия, аристократия и изономия. Плохая монархия — это тирания. Плохая аристократия — это олигархия. Плохая изономия — это демократия.

Большинство правит наилучшим образом, потому что если у власти будут единицы, это приведет к крайним взглядам. Кроме того, срединный путь всегда лучше: срединный путь называется добродетелью.

Литература:

Аристотель: Политика.

Timo Schmitz: La société politique chez Aristote (2018). In: Timo Schmitz: Sélection d’articles en français, 2014-2020. Berlin : epubli, 2021.

5 июль 2022 г.

Photo Credit: Charles Laplante: Aristotle and his pupil Alexander. Engraving, 19th century.

Platon gepleşiklerinde Hudaý we jan

Awtory: Timo Schmitz

Asyl ady: Бог и душа в платоническом дискурсе [2022-nji ýylyň 2-nji ýanwary]

Platon Hudaýy “Gowy” diýip atlandyrdy. Plotinus üçin “Gowy” “Biri” boldy. Şeýlelik bilen, Plotin Hudaýy, Platon Hudaýyndan has abstrakt. Döwletiň ikinji kitabynda Platon Hudaýyň gowudygyny aýdyň görkezýär.1 Hudaý gowy bolansoň, diňe ýagşylyk edip biler. Ýamanlyk  Hudaýdan däl, şonuň üçin Hudaý munuň üçin günäkärlenip bilinmez.2 Ol iň ýokary ýörelge, Gowydan ýokary zat ýok.3

Plotinus üçin Gowyagşylygyň aşagynda akyl, akylyň aşagynda jan bar.4 Diýmek, akylyň bar bolmagy üçin Hudaý zerurlykdyr. Bu Platondan gaty uly tapawut. Platon, Hudaý güne meňzeýär we gün bilimiň nyşanydyr öýdýärdi. Bilim akyl talap edýär.5

Beden janly ulagdyr. Munuň üçin beden ego däl, diňe materialdyr. Meniň häsiýetim, ýagny meniňki (Jemeinigkeit) jandan emele gelýär. Jan energiýa güýji, özbaşdak hereket edip bilmez, şonuň üçin bedene mätäç6. Jansyz adam ýok we özüne salgylanma ýok. “Men” ruh arkaly aýan edilen ylham.7

Mundan başga-da, hemme zadyň barlygynyň sebäbi barlygy sebäpli bar. Hemme zady bir sebäbe çenli azaldyp boljak bolsa, ilki bilen ilkinji sebäp bolmaly.8 Bu döredijilik dizaýneri Hudaý. Döredijilik dizaýner üçin meýilnamasy bolmaly.9

Hasidistler üçin Hudaý güýçdir, hatda müň ýyl mundan ozal ýaşan Filon hem güýçlere ynanýardy: onuň üçin güýçler Hudaý bilen aragatnaşyk gurmagyň serişdesidir. Kellesinde bar zady döretmek üçin güýç gerek bolansoň, güýji bar ýaly. Sefer Yetzirahyň pikiriçe, Hudaý elipbiýiň harplaryny ulandy we güýç bilen birleşdirdi. Harplar güýç bilen gabat gelende hakykata öwrülýär. Grek dilinde “stoicheion” harpy we elementi aňladýar we harplar bilen birinji elementiň arasyndaky sözleriň üstünde oýnaýan ýaly.

Janlar giňişlikde we wagtda ýaşaýarlar, ýöne akyl wagt ýa-da giňişlik gerek däl, we bir zat wagt almasa, elmydama “bar”. Mundan başga-da, ol çäksiz bar.10 Janlar aýratynlykda bar, ýöne şol bir wagtyň özünde özbaşdak ýok. Kalbyň köpdügine garamazdan, olaryň birmeňzeş hili bar, sebäbi janlar köp bolsa-da, şol bir çeşmeden gelýär.11

Ýehudylyk dinine görä, adamyň jany Hudaýyň jany bilen birmeňzeşdir, sebäbi adam betselem elohim tarapyndan döredilipdir. Platon “Döwlet” atly işinde üç taraplaýyn jany teklip edýär. Iň ýokary ýörelge, hökümdary, “logistikon”dyr.12 Munuň tersine, intellektual hiline eýe bolan “thymoeides” 13. Üçünji bölümdir – “epithymetikon” 14. Bu biziň isleglerimize we şonuň üçin instinktlerimize laýyk gelýär. Rasional saýlamak üçin kalbyň iki bölegi üçünjisine garşy birleşmeli.

Beýleki tarapdan, isleglerimiz fiziki. Beden jana erkinlik bermeýär, sebäbi jan fiziki däl we bedeni türme hökmünde görýär.

Gowy gönüden-göni içimizde däl. Gowy taraplaryň öz manysy bar. Gowydagşylyklaryň hemmesi içimizde bolsa, onda biz Hudaý bolardyk, sebäbi Gowylygyň özi Hudaýdyr. Emma biz Hudaý däl! Şonuň üçin biz kämil bolup bilmeris. Sebäbi diňe Hudaý gaty gowy.

Edebiýat:

 1. Platon: Döwlet, 379a-b.
 2. Platon: Döwlet, 379b.
 3. Timo Schmitz: Plotinus triad as actual experience (10 août 2018). In: Sélection d’articles en français, 2014-2020. Berlin: epubli, 2021.
 4. Ibid.
 5. Deňeşdiriň: Nadezhda Volkova: God as Intellect in the philosophical Theology of Plato, Aristotle and Plotinus. St Tikhon’s University Review 73, October 2017, pp. 95-105.
 6. Menachem Wolf: Transcendental Kabbala: Kabbala of Reincarnation. Melbourne: Spiritgrow Josef Kryss Centre, 2015.
 7. Ibid.
 8. Deňeşdiriň: Abu Nasr Al-Farabi : Die Prinzipien der Ansichten der Bewohner der vortrefflichen Stadt (Mabadi’ ara’ ahl al-madina al-fadila). Aus dem Arabischen übersetzt und herausgegeben von Cleophea Ferrari. Stuttgart: Reclam, 2009.
 9. Deňeşdiriň: Pierre Grimes: Wisdom Literature in the Platonic Tradition. Lecture 24: Sacred Myths of Plato – The Gorgias. Opening Mind Academy, 1996.
 10. Pierre Grimes: Wisdom Literature in the Platonic Tradition. Lecture 13: Plotinus’ The Enneads – The Good or The One. Opening Mind Academy, 1995.
 11. Ibid.
 12. Platon: Döwlet, 441e-442a.
 13. Platon: Döwlet, 439e.
 14. Platon: Döwlet, 439 c-d.
 15. Platon: Phaidon, 64a-65a.

2022-nji ýylyň 30-njy iýuny

Photo Credit: Roland Fényes – Unsplash

Чем была наука для Аристотеля? – Очень, очень кратко объяснил

Автор Тимо Шмитц. Оригинальное название: «Aristotelis: Eòlais agus saidheans» [13 марта 2021 г.]

В «Метафизике» (980 а-б) Аристотель объясняет происхождение знания. Человек может вспомнить, что происходило в его окружении, с помощью органов чувств восприятия. У нас есть память! Каждый человек сохраняет то, что происходило вокруг него, и в результате у него есть эмпирическое знание. Эмпирическое знание означает: мы должны сначала посмотреть на что-то, и только потом мы это узнаем.

Есть несколько опытов, которые затем приводят к выводам. Вот как мы создаем «искусство». Наука – это познание искусства. Согласно Никомаховой этике, мы должны использовать интеллект для создания искусства и создания науки.

Литература:

Аристотель: Метафизика.

Аристотель: Никомахова этика.

30 июня 2022 г.

Photo Credit: Raphael: Scuola di Atene. Fresco, 1511.