მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ (ნაწილი მესამე): არის თუ არა ეს ნამდვილად კაცის სამყარო? (2017) [PDF]

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ (ნაწილი მესამე): არის თუ არა ეს ნამდვილად კაცის სამყარო?

დაწერილია ფილოსოფოსის,ტიმო შმითცის მიერ

თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

DOWNLOAD HERE

Advertisements

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ – ნაწილი მეორე: ღმერთის ბუნება (2017)

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ – ნაწილი მეორე: ღმერთის ბუნება
დაწერილი და გამოქვეყნებულია ტიმო შმითცის მიერ
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

mokled axali konstruqtiuli komunizmis shesaxeb -natsili meore_ghmertis buneba

Timo Schmitz: “The New Constructivist Communism in Short, Part 3: Is it really a man’s world?” (2017) [PDF]

After the nature of God was pointed out in Part 2, man’s position in the world has to be debated now as well as the social relations to others. I suggest, an anarchocommunism in which the economy shall be regulated through communism, but man shall regulate himself. This societal system is then projected on man himself: man chooses his friends through what they have in common (equal status), why does this equal status is not put on the whole socciety through compassionate behavior?

DOWNLOAD HERE: The New Constructivist Communism in Short – Part 3

მოკლედ ახალი კონსტრუქტივისტული კომუნიზმის შესახებ, ნაწილი პირველი: პოლიტიკური პოზიცია.

მოკლედ ახალი კონსტრუქტივისტული კომუნიზმის შესახებ, ნაწილი პირველი: პოლიტიკური პოზიცია. დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ. თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

Timo Schmitz: “A very short introduction into African Philosophy and their main streams” (2017) [PDF]

What is African philosophy and what are the main streams of contemporary African philosophy? Although Africa has a very long and rich philosophical tradition, a modern philosophical approach focussing on Africa only started in the 20th century. However, it soon emancipated itself and also tried to go back to its pre-colonial roots on the one side, but doesn’t deny Western methodology on the other side. As a result, students of philosophy in Africa have an important advantage which students in the West don’t have. DOWNLOAD THE ARTICLE BELOW AND READ MORE!

DOWNLOAD HERE: A very short introduction into African Philosophy and their main streams

[Poem] Timo Schmitz: “Één mensheid” (One mankind) – Flemish with English translation – 3 September 2017

Één mensheid
Van Timo Schmitz

Ik wil zien het morgenrood,
voor de dood van de hoop,
ik wil weten wat geluk is,
als dromen zijn waar gewis?
’k wil dansen in de zoneschijn,
het universum is groot en ik ben klein.

Ik wil zien het morgenrood,
miljoenen mensen lijden aan nood,
we hebben maar één planeet,
te veel wensen vör een komeet,
nie meer ruimte vör zoeveel chagrijn,
het universum is groot, maar de wereld is klein.

Translation:

One mankind
By Timo Schmitz

I want to see the morning’s dawn,
Before the hope dies,
I want to know what luck is,
Whether dreams are really true?
I want to dance in the sunshine,
The universe is big, but I am small.

I want to see the morning’s dawn,
Millions of people are suffering,
We have only one planet,
Too many wishes for a comet,
No more room for so much grief,
The universe is big, but the world is small.

3 September 2017