რა არის ფილოსოფია და რატომ არის ის ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი? (2017) [PDF]

რა არის ფილოსოფია და რატომ არის ის ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი?

გამოქვეყნებულია ტიმო შმითცის მიერ 2015 წლის 23 ოქტომბერს
ინგლისურიდან თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 12 დეკემბერს

ra aris pilosopia da ratom aris is chventvis aseti mnishvnelovani

Advertisements

კულტურული რევოლუციების აუცილებლობა (2017) [PDF]

დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ
გამოქვეყნებულია 2014 წლის 25 დეკემბერს
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 30 ნოემბერს

კულტურული რევოლუციების აუცილებლობა

[Buch] Was das Dao leert – Eine Einführung in den Daoismus (2017)

was-das-dao-leert

„Was das Dao leert“ ist eine ausführliche Einführung in den Daoismus. In den ersten Kapiteln werden daoistische Grundbegriffe eingeführt, unter anderem das Dao, das De, das Qi, die Bedeutung der Unsterblichkeit, sowie die Pantheonsfrage („Hat der Daoismus eine Götterwelt?“). Danach wird an die Theorie der für die daoistische Praxis benötigten Grundlagen herangeführt, sowie die daoistischen Glaubensausrichtungen, anhand der geschichtlichen Entwicklung des Daoismus nähergebracht. Da der Daoismus eng mit den philosophischen Lehren Laozis und Zhuangzis verbunden ist, wird ausführlich auf den Daodejing eingegangen und die Grundthesen zusammengefasst, gleiches folgt für Zhuangzis Werk „Das wahre Buch vom südlichen Blütenland“ (Nanhua Zhenjing). Abschließend wird der Daoismus in ausgewählten asiatischen Ländern betrachtet, ein Vergleich daoistischer Grundbegriffe zum Platonismus und damit zur westlichen antiken Philosophie gezogen, und über einige daoistische Mythen, vor allem das Fengshui, aufgeklärt. Für Könner der chinesischen Sprache werden im Anhang ausgewählte besonders wichtige Passagen des Daodejing am Originaltext im klassischen Chinesisch unter Zurhilfenahme einer modernen chinesischen Interpretation, aufgeschlüsselt, und das Hintergrunddenken dieser Textpassagen analysiert, und daraufbasierend einen eigenen Übersetzungsvorschlag angeboten. Das Werk bedarf keiner Vorkenntnisse und ist sowohl für einfache Interessenten, als auch für Experten von großem Nutzen, da es schrittweise in die Materie einsteigt, diese dann aber im Einzelnen besonders vertieft.

 

Details:

Timo Schmitz: Was das Dao leert – Eine Einführung in den Daoismus
Sprache: Deutsch
Erschienen: 9. März 2017
Verlag: epubli GmbH
ISBN: 9783741899171

[Buch] „Mein Weg zum Buddhismus: Formen, Lehre und Umsetzung“

mein-weg-zum-buddhismus

Inhalt:  

1. Einleitung
2. Die buddhistische Lehre
2.1 Was ist Buddhismus?
2.2 Wer oder was ist ein Buddha?
2.3 Der Begründer des Buddhismus: Siddharta Gautama
2.4 Die Vier Edlen Wahrheiten
2.5 Der Edle Achtfache Pfad
2.6 Praktische Umsetzung der buddhistischen Lehre
3. Die buddhistischen Schulen
3.1 Grundlegende Einteilungsmöglichkeiten
3.2 Indische Gliederung
3.3 Chinesische Gliederung
3.4 Allgemeine Gliederung
4. Vergleich zu verwandten Religionen an einem Beispiel: Der Chondoismus
5. „Die drei Lehren sind eins“: Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus
6. „Der Weg ist das Ziel“ (Konfuzius): Mein Weg zum Buddhismus
6.1 Wie ich zum Buddhismus kam
6.2 Sinnkrise: Was ist Wirklichkeit?
7. Schlüsselbegriffe/ Fachwörter
8. Quellen und Zitate: Abkürzungsverzeichnis

In letzter Zeit steigt die Zahl an Publikationen über den Buddhismus. Dabei werden verschiedene Richtungen und Methoden vorgeschlagen, die teils sehr verschieden sind. Das vorliegende Buch schafft Abhilfe zum Umgang mit buddhistischer Literatur. Es fasst die verschiedenen Formen und Richtungen grob zusammen, um einen möglichst verständlichen Überblick zu bekommen. Dabei bedient sich das Buch verschiedenen Gliederungsschemen, welche die alltäglich gebräuchlichen verschiedenen Begriffe und Unterbegriffe sortiert und am Ende zu einer gesamten Gliederung zusammenfügt. Damit bekommt man eine Orientierung, welche Glaubensrichtung welcher anderen Richtung über- oder untergeordnet wird und was die unterschiedlichen Richtungen ausmacht. Dieser Aspekt spielt auch bei der Einführung in die Lehre eine wichtige Rolle. So wird die Lehre nicht nur aus einer Glaubensrichtung heraus betrachtet, sondern es werden immer wieder Beispiele aus den verschiedenen Richtungen aufgeführt. Zusätzlich bringt dieses Buch viele alltägliche Beispiele vor, sodass der Leser klare Inspirationen für sein Leben bekommt und dazu angeregt wird, diese praktisch umzusetzen. Um das Spektrum des Buddhismus näher dazulegen geht das Werk auch über den Buddhismus selbst hinaus und beschreibt in einem Kapitel den Chondoismus und zeigt auf, welche Gemeinsamkeiten und welche grundlegenden Unterschiede der Chondoismus mit dem Buddhismus hat. Der Chondoismus ist aus den Drei Lehren entstanden, die ebenfalls ein eigenes Kapitel bekommen haben. Das Kapitel über die „Drei Lehren“ (Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus) geht der Frage nach, inwiefern diese auch heute noch zueinander passen und ob man in einer modernen Gesellschaft überhaupt noch allen drei Lehren angehören kann oder ob dies Widersprüche bereitet. Zum krönenden Abschluss führt der Autor in seinen Weg zum Buddhismus ein. Er erklärt, wie er zum Buddhismus kam und führt den Leser in seine Sinnkrise ein.

Wo erhalte ich dieses Buch?

Bei diesem philosophischem Buch handelt es sich um ein E-Book. Sie können es also ganz bequem auf einem Lesegerät, ihrem Smartphone oder Tablet lesen. Auch in virtuellen Lesegeräten auf dem Computer ist dies möglich. Beachten Sie bitte die Hinweise der einzelnen Anbieter.

Details:

Timo Schmitz: Mein Weg zum Buddhismus – Formen Lehre und Umsetzung
Sprache: Deutsch
Erschienen: 14. April 2014
Verlag: epubli GmbH
ISBN: 9783844292114

[Lëtzebuergesch] Timo Schmitz: „Déi Léift zur Wäisheet an är Wichtegkeet fir eis deeglech Liewen“ (2015) [PDF]

Hei ass eng Aleedungsartikel zur Gronnlag vun d’Philosouphie. Den Artikel beschäftëgt sech domat wéi d’Philosouphie entstann ass an wellëch Roll déi Philousophie spillt, och in Bezug zur Relioun. Natirlech gitt och erklärt, wouvir d’Philosouphie sou wichtëg fir den Mënschen ass.

Téléchargez l’article ici:

Déi Léift zur Wäisheet an är Wichtegkeet

Un résumé d’articles anglais sur la nouvelle philosophie de Timo Schmitz : «le nouveau communisme constructiviste» en français [PDF] (2017)

En 2015, Timo Schmitz a créé le nouveau communisme constructiviste, une idée philosophique, qui concerne la réflexion sur la société et ses valeurs. Finalement, un résumé bref sur sa philosophie est accessible en français.

TELECHARGER ICI: Un résumé d’articles anglais sur le nouveau communisme constructiviste en français

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ (ნაწილი მესამე): არის თუ არა ეს ნამდვილად კაცის სამყარო? (2017) [PDF]

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ (ნაწილი მესამე): არის თუ არა ეს ნამდვილად კაცის სამყარო?

დაწერილია ფილოსოფოსის,ტიმო შმითცის მიერ

თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

DOWNLOAD HERE