Tha fearannach agus boireannach air a cruthachadh – Tuigsinn uirsgeul air a’ Bhìobaill

Le Timo Schmitz Anns an toiseach, bha Dia ann. Tha an cruthachadh gu lèir air a bhuineadh dha. Mar a tha am Bìoball a’ nochdadh, chleachd Dia cùis agus cruth. Chì sinn e san t-seantans a leanas: “Agus bha an talamh gun dealbh agus falamh; agus bha dorchadas air aghaidh na doimhne” (Genesis 1:2, ABGContinue reading “Tha fearannach agus boireannach air a cruthachadh – Tuigsinn uirsgeul air a’ Bhìobaill”

My guest appearance in Lisa Tomey’s podcast “The Prolific Pulse Poetry Podcast”

I was a guest in Lisa Tomey‘s “Prolific Pulse Poetry Podcast”. Click here and you will be redirected to Youtube to see the recording. (Disclaimer: Since it is a third party link, please take a look on the Privacy Policy page of Youtube to manage your privacy policy options. I have no influence on theirContinue reading “My guest appearance in Lisa Tomey’s podcast “The Prolific Pulse Poetry Podcast””