მასობრივი ხოცვა სამხრეთ კორეაში-წუთიერი თვალის შევლება სისასტიკეზე (2017) [PDF]

მასობრივი ხოცვა სამხრეთ კორეაში
წუთიერი თვალის შევლება სისასტიკეზე

დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ
გამოქვეყნებულია 2014 წლის 30 დეკემბერს
ინგლისურიდან თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 1 დეკემბერს

masobrivi xocva samxret koreashi

Advertisements

კულტურული რევოლუციების აუცილებლობა (2017) [PDF]

დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ
გამოქვეყნებულია 2014 წლის 25 დეკემბერს
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 30 ნოემბერს

კულტურული რევოლუციების აუცილებლობა

[Buch] „Mein Weg zum Buddhismus: Formen, Lehre und Umsetzung“

mein-weg-zum-buddhismus

Inhalt:  

1. Einleitung
2. Die buddhistische Lehre
2.1 Was ist Buddhismus?
2.2 Wer oder was ist ein Buddha?
2.3 Der Begründer des Buddhismus: Siddharta Gautama
2.4 Die Vier Edlen Wahrheiten
2.5 Der Edle Achtfache Pfad
2.6 Praktische Umsetzung der buddhistischen Lehre
3. Die buddhistischen Schulen
3.1 Grundlegende Einteilungsmöglichkeiten
3.2 Indische Gliederung
3.3 Chinesische Gliederung
3.4 Allgemeine Gliederung
4. Vergleich zu verwandten Religionen an einem Beispiel: Der Chondoismus
5. „Die drei Lehren sind eins“: Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus
6. „Der Weg ist das Ziel“ (Konfuzius): Mein Weg zum Buddhismus
6.1 Wie ich zum Buddhismus kam
6.2 Sinnkrise: Was ist Wirklichkeit?
7. Schlüsselbegriffe/ Fachwörter
8. Quellen und Zitate: Abkürzungsverzeichnis

In letzter Zeit steigt die Zahl an Publikationen über den Buddhismus. Dabei werden verschiedene Richtungen und Methoden vorgeschlagen, die teils sehr verschieden sind. Das vorliegende Buch schafft Abhilfe zum Umgang mit buddhistischer Literatur. Es fasst die verschiedenen Formen und Richtungen grob zusammen, um einen möglichst verständlichen Überblick zu bekommen. Dabei bedient sich das Buch verschiedenen Gliederungsschemen, welche die alltäglich gebräuchlichen verschiedenen Begriffe und Unterbegriffe sortiert und am Ende zu einer gesamten Gliederung zusammenfügt. Damit bekommt man eine Orientierung, welche Glaubensrichtung welcher anderen Richtung über- oder untergeordnet wird und was die unterschiedlichen Richtungen ausmacht. Dieser Aspekt spielt auch bei der Einführung in die Lehre eine wichtige Rolle. So wird die Lehre nicht nur aus einer Glaubensrichtung heraus betrachtet, sondern es werden immer wieder Beispiele aus den verschiedenen Richtungen aufgeführt. Zusätzlich bringt dieses Buch viele alltägliche Beispiele vor, sodass der Leser klare Inspirationen für sein Leben bekommt und dazu angeregt wird, diese praktisch umzusetzen. Um das Spektrum des Buddhismus näher dazulegen geht das Werk auch über den Buddhismus selbst hinaus und beschreibt in einem Kapitel den Chondoismus und zeigt auf, welche Gemeinsamkeiten und welche grundlegenden Unterschiede der Chondoismus mit dem Buddhismus hat. Der Chondoismus ist aus den Drei Lehren entstanden, die ebenfalls ein eigenes Kapitel bekommen haben. Das Kapitel über die „Drei Lehren“ (Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus) geht der Frage nach, inwiefern diese auch heute noch zueinander passen und ob man in einer modernen Gesellschaft überhaupt noch allen drei Lehren angehören kann oder ob dies Widersprüche bereitet. Zum krönenden Abschluss führt der Autor in seinen Weg zum Buddhismus ein. Er erklärt, wie er zum Buddhismus kam und führt den Leser in seine Sinnkrise ein.

Wo erhalte ich dieses Buch?

Bei diesem philosophischem Buch handelt es sich um ein E-Book. Sie können es also ganz bequem auf einem Lesegerät, ihrem Smartphone oder Tablet lesen. Auch in virtuellen Lesegeräten auf dem Computer ist dies möglich. Beachten Sie bitte die Hinweise der einzelnen Anbieter.

Details:

Timo Schmitz: Mein Weg zum Buddhismus – Formen Lehre und Umsetzung
Sprache: Deutsch
Erschienen: 14. April 2014
Verlag: epubli GmbH
ISBN: 9783844292114

[詩]선남봉: “정의” / [Poem] Timo Schmitz: “Justice” (Korean in Hangul and Hanja and English translation)

정의
작가: Timo Schmitz (선남봉)
2017년8월 17 일

자유 – 나는 너를 수색한다,
서울은 한길을 나는 따라 걷는다.
평양에 대덩강 울고있다,
북남은 벽이 앞길을 막혔다.
래일은 빛이 비치흐르 않는다.
자유 – 너를 사랑하다,
북남에 로동자들은–
억압을 삼키지 않을 것이다!

正義
作家: Timo Schmitz (孙南峰)
2017年8月 17 日

自由 – 나는 너를 搜索한다,
서울은 한길을 나는 따라 걷는다.
平壤에 大同江 울고있다,
北南은 壁이 앞길을 막혔다.
來日은 色이 비치흐르 않는다.
自由 – 너를 사랑하다,
北南에 勞動者들은 –
抑壓을 삼키지 않을 것이다!

Justice
By Timo Schmitz, 17 August 2017

Freedom – I search you,
Walking through Seoul’s one way-roads,
Pyongyang’s Taedong River cries,
Borders north and south block our future,
Tomorrows light can not shine and flow,
Freedom – I love you,
The workers in North and South
Won’t swallow oppression!

Timo Schmitz: “The absense of being ruled as real democratic alternative” (2017) [PDF]

Nations traditionally tend to expand and building empires is seen as might. However, this concept is condemned to fail and instead, we have to go back to the people on the ground. In 2015, I proclaimed the New Constructivist Communism and its three levels. In this article, I want to show why the New Constructivist Communism is a true alternative and how it affects the class struggle.

DOWNLOAD HERE: “The absense of being ruled as real democratic alternative” (2017)

My Archive Of Languages (2017 Edition) – NOW AVAILABLE !!! – ISBN: 9783745005103

51dOsAFAznL

When I was very young, I started to collect phrases and words in many different languges and within the years I created a big archive. In the first edition of “My Archive Of Languages” (2016), I opened the archive to the public.

This new edition contains updates and more phrases, new exercises, introductions into scripts and other features that were not included in the previous edition. The work is divided in the so called ‘manuscripts’ which are the collected files, and an appendix with ‘Notes’. These notes contain useful information about the languages, grammatical features, explanations to the phrases, etc., making it a general reference work. It is intended for polyglots who want to get a glimpse in different languages and work with them on their own. The book is multilingual, but most manuscripts are explained in English, though some are given in German, French, Chinese or Russian.

The languages that can be found in this book:
Abkhaz
Albanian
Arabic (dialects only)
Avar
Azerbaijani
Bakossi
Balochi
Bambara
Bashkir
Burmese
Buyang
Cameroon Pigin (“Bad English”)
Circassian (Adyge & Kabardin)
Chechen (+ Kist)
Fakauvea (Wallisian)
Farsi/ Dari
Fiji Hindi
Georgian
Greenlandic
Indonesian/ Malay
Ingush
Irish Gaelic
Jingpo
Karakalpak
Karoninka (Karone)
Kazakh
Korean
Kreyol (St. Lucia)
Kyrgyz
Kumyk
Kurdish (Sorani)
Lezgin
Lingala
Lingao
Lisu
Lithuanian
Malagasy
Mbuwing/ Awing
Miao
Monegasque (Monegascu)
Mongolian
Nogay
Ossetian
Pashto
Pular
Romani/ Romanes
Samoan
Serbo-Croatian
Serer
Slovenian
Swedish
Swiss German
Tajik
Tahitian
Tatar (Volga Tatar)
Tibetan
Tokelauan
Tongan
Turkish (Turkey)
Turkmen
Toucouleur
Ukrainian
Urdu
Uyghur
Uzbek
Vietnamese
Wolof
Zhuang/ Buyi

Timo Schmitz: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017 – Citations from my works” (2017) [PDF]

In this paper, I summarized and quoted the research on indigenious religions which I published till July 2017 as a kind of lexicon to make it easier and save time to look up the published material.

(Including religions from Circassia, Ossetia, Georgia, Russia, Vietnam, Korea, China, Mongolia, Laos, and the USA)

DOWNLOAD HERE: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017– Citations from my works

My Archive Of Languages (E-Book)

cover

When I was very young, I started to collect phrases and words in many different languges and within the years I created a big archive. In this book, I want to open the archive to the public. The work consists of the so called ‘manuscripts’ which are the collected files, and an appendix with ‘Notes’. These notes contain useful information about the languages, grammatical features, explanations to the phrases, etc., making it a general reference work. It is intended for polyglots who want to get a glimpse in different languages through a few examples and want to understand the relations of the languages through these examples. In addition, this book contains a new orthography proposal for Lingao language, which does not a broadly written standard yet. In addition, there is a small introduction on Serbo-Croatian and a Luxembourgish course with 12 lessons, since Luxembourgish is my native language. The book is multilingual and the manuscripts are explained either in English, German, French, Chinese or Russian, so it is mandatory to know these languages, though this work might be useful for someone who is only fluent in English.

The languages that can be found in this book:

Abkhaz
Arabic (dialects only)
Azerbaijani
Bakossi
Bambara
Bashkir
Burmese
Buyang
Cameroon Pigin
Chechen
Circassian
Fakauvea
Greenlandic
Hindi (Fiji)
Indonesian/ Malay
Irish Gaelic
Jingpo/ Kachin (Myanmar)
Karoninka/ Karone
Kazakh
Korean
Kreyol (St. Lucia)
Kyrgyz
Lezgian
Lingala
Lingao
Lisu
Lithuanian
Mbuwing/ Awing
Miao
Monegasque/ Monegascu
Mongolian
Nogay
Ossetian
Pashto
Persian
Pular
Romani/ Romanes
Samoan
Slovenian
Swedish
Swiss German
Tahitian
Tatar
Tibetan (two Kham dialects)
Tokelauan
Tongan
Toucouleur
Turkish
Turkmen
Ukrainian
Uyghur
Uzbek
Vietnamese
Wolof
Zhuang/ Buyi/ Nung

Details:

Timo Schmitz: My Archive Of Languages
Language: Multilingual
Published: 10 December 2016
Publishing House: epubli GmbH
ISBN: 9783741875007