[PDF] სწორი განზრახვა,ე.ი სწორი ჩანაფიქრი ბუდიზმში-თეორიიდან პრაქტიკამდე (2018)

გამოქვეყნებულია 2016 წლის 10 მარტს ტიმო შმითცის მიერ
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2018 წლის 23 მაისს

stsori ganzrakhva e-i stsori chanapiqri budizmshi-teoriidan praktiqamde

Advertisements

[Book] Timo Schmitz: Buddhism for Overthinkers (2018) – ISBN: 9783963764189

Buddhism for Overthinkers

Formerly known as Rationalism Versus Spiritualism and Atheism Versus Polytheism in Buddhism, ISBN: 9783737564557

Content:
Is there any God in Buddhism? Is Buddhism an atheist religion? Which meditation practices are common? … The author of this book had a dispute with himself, concerning all these deep-rooted philosophical questions, and therefore he started to write spontaneously, without knowing where his journey will lead him. Topics such as meditation or the rationality of the Buddhist etiquette are discussed, as well as the key points of several sutras such as the Diamond Sutra, Heart Sutra and Lankavatara Sutra are introduced in a very few words, and commonalities and differences between Buddhism and two other religions (Hinduism and Bön) are compared. The book is very useful for those who already have a basic knowledge about Buddhism and want to find an inspiration for themselves, especially if they are not sure yet, which kind of Buddhism suits them best.

Publishing House: Buddha TS Publishing
Language: English
Publishing Date: 23 May 2018

[PDF] Timo Schmitz: “Summary of important basic Buddhist terms” (2018)

The Summary of important basic Buddhist terms includes:

 • the three poisons
 • the three good qualities
 • the three marks of existence
 • the three aspects of suffering
 • the eight causes of suffering
 • the five skandhas
 • the Four Noble Truths
 • the Noble Eightfold Path
 • the Five precepts
 • the six paramitas and ten paramis
 • the three knowledges
 • the three planes of existence
 • the six forms of existence
 • the six and eight consciousnesses
 • the two truths doctrine
 • the three natures of reality
 • very basic Dzogchen (Great Perfection) overview
 • the Buddhist schools
 • the three jewels and three vajras
 • the Trikaya
 • the structure of the Tripitaka

DOWNLOAD HERE: Summary of important basic Buddhist terms [PDF]

 

 

[PDF] Timo Schmitz: “Summary and Interpretation of the Amitabha Sutra, Section 1-3” (2018)

“The pure land is so wealthy, because the Dharma is of great wealth. Since the pure land is not built on raw materials, but on the dharma, every single lotus, every single gem, every single bird, represents the Dharma. By reading this sutra, one reminds oneself of the practice if one knows what the symbols stand for. […] We are reminded of the high value of prajna, sila, and samadhi that we shall practice everyday in meditation and postmeditation.”

DOWNLOAD HERE: Summary and Interpretation of the Amitabha Sutra, Section 1-3

[PDF] Shuitian Fo (水天佛 )- Mantra, Function and Origin (2018)

“It is said that if one calls the divination mantra of Shuitianfo in great honor, it will destroy the past life’s deeds and sins will be forgiven so that one can leave behind past and go for samma-sambodhi. Shuitianfo resides in the Delightful Land in the West and is considered as one of the 35 confession-buddhas. The image of Shuitianfo goes back to the Indian deity Varuna, known as Water God in Indian Vedic texts.”

DOWNLOAD HERE

Timo Schmitz: “Buddha öffne dich” – ISBN: 9783963619571

buddha öffne dich

Die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum genießen eine christlich-geprägte Erziehung – direkt oder indirekt – sei es durch das Elternhaus, den Religions-/Ethik-Unterricht oder mediale Einflüsse. Um die tiefgreifende Wirkung des Buddhismus zu entdecken geht dieses Werk im ersten Teil ein Gedankenexperiment ein, indem es in die abendländische Atheismustheorie einführt. So soll man Gott überwinden, um Buddha zu finden. Nach einer Kurzeinführung in den Buddhismus wird in die buddhistische Mantrenlehre eingeführt und das mantrische Religionskonstrukt anhand einiger ausgewählter Mantren erklärt werden, die dann am Ende der Meditation dienen bzw. helfen sollen. Auf diese Art soll erkannt werden, was in der Tiefe des Buddhismus steckt.

 

Inhalt:

Einführung

Teil 1: Buddhismus als kritische Antwort auf den Atheismus
Der Atheismus auf Grundlage des Christentums
Antworten auf Karl Marx
Übersicht über den Buddhismus
Atheismus vs. Buddhismus– Monotheismus vs. Polytheismus

Teil 2: Einführung in buddhistische Religionspraktiken
Das buddhistische Bekenntnis
Was sind Mantren und wie wendet man sie an?
Kleine Auswahl buddhistischer Mantren
Grundzüge der Meditation

Fachwörterverzeichnis zum Atheismus

Fachwörterverzeichnis zum Buddhismus

Anmerkungen

Quellenverzeichnis/ Literatur

 

Bibliographische Daten:

Timo Schmitz: Buddha öffne dich
Veröffentlichung: 1.März 2018
ISBN: 9783963619571
Sprache: Deutsch
Verlag: Buddha TS Publishing

[Buch] „Mein Weg zum Buddhismus: Formen, Lehre und Umsetzung“

mein-weg-zum-buddhismus

Inhalt:  

1. Einleitung
2. Die buddhistische Lehre
2.1 Was ist Buddhismus?
2.2 Wer oder was ist ein Buddha?
2.3 Der Begründer des Buddhismus: Siddharta Gautama
2.4 Die Vier Edlen Wahrheiten
2.5 Der Edle Achtfache Pfad
2.6 Praktische Umsetzung der buddhistischen Lehre
3. Die buddhistischen Schulen
3.1 Grundlegende Einteilungsmöglichkeiten
3.2 Indische Gliederung
3.3 Chinesische Gliederung
3.4 Allgemeine Gliederung
4. Vergleich zu verwandten Religionen an einem Beispiel: Der Chondoismus
5. „Die drei Lehren sind eins“: Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus
6. „Der Weg ist das Ziel“ (Konfuzius): Mein Weg zum Buddhismus
6.1 Wie ich zum Buddhismus kam
6.2 Sinnkrise: Was ist Wirklichkeit?
7. Schlüsselbegriffe/ Fachwörter
8. Quellen und Zitate: Abkürzungsverzeichnis

In letzter Zeit steigt die Zahl an Publikationen über den Buddhismus. Dabei werden verschiedene Richtungen und Methoden vorgeschlagen, die teils sehr verschieden sind. Das vorliegende Buch schafft Abhilfe zum Umgang mit buddhistischer Literatur. Es fasst die verschiedenen Formen und Richtungen grob zusammen, um einen möglichst verständlichen Überblick zu bekommen. Dabei bedient sich das Buch verschiedenen Gliederungsschemen, welche die alltäglich gebräuchlichen verschiedenen Begriffe und Unterbegriffe sortiert und am Ende zu einer gesamten Gliederung zusammenfügt. Damit bekommt man eine Orientierung, welche Glaubensrichtung welcher anderen Richtung über- oder untergeordnet wird und was die unterschiedlichen Richtungen ausmacht. Dieser Aspekt spielt auch bei der Einführung in die Lehre eine wichtige Rolle. So wird die Lehre nicht nur aus einer Glaubensrichtung heraus betrachtet, sondern es werden immer wieder Beispiele aus den verschiedenen Richtungen aufgeführt. Zusätzlich bringt dieses Buch viele alltägliche Beispiele vor, sodass der Leser klare Inspirationen für sein Leben bekommt und dazu angeregt wird, diese praktisch umzusetzen. Um das Spektrum des Buddhismus näher dazulegen geht das Werk auch über den Buddhismus selbst hinaus und beschreibt in einem Kapitel den Chondoismus und zeigt auf, welche Gemeinsamkeiten und welche grundlegenden Unterschiede der Chondoismus mit dem Buddhismus hat. Der Chondoismus ist aus den Drei Lehren entstanden, die ebenfalls ein eigenes Kapitel bekommen haben. Das Kapitel über die „Drei Lehren“ (Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus) geht der Frage nach, inwiefern diese auch heute noch zueinander passen und ob man in einer modernen Gesellschaft überhaupt noch allen drei Lehren angehören kann oder ob dies Widersprüche bereitet. Zum krönenden Abschluss führt der Autor in seinen Weg zum Buddhismus ein. Er erklärt, wie er zum Buddhismus kam und führt den Leser in seine Sinnkrise ein.

Wo erhalte ich dieses Buch?

Bei diesem philosophischem Buch handelt es sich um ein E-Book. Sie können es also ganz bequem auf einem Lesegerät, ihrem Smartphone oder Tablet lesen. Auch in virtuellen Lesegeräten auf dem Computer ist dies möglich. Beachten Sie bitte die Hinweise der einzelnen Anbieter.

Details:

Timo Schmitz: Mein Weg zum Buddhismus – Formen Lehre und Umsetzung
Sprache: Deutsch
Erschienen: 14. April 2014
Verlag: epubli GmbH
ISBN: 9783844292114

Timo Schmitz: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017 – Citations from my works” (2017) [PDF]

In this paper, I summarized and quoted the research on indigenious religions which I published till July 2017 as a kind of lexicon to make it easier and save time to look up the published material.

(Including religions from Circassia, Ossetia, Georgia, Russia, Vietnam, Korea, China, Mongolia, Laos, and the USA)

DOWNLOAD HERE: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017– Citations from my works