Sú viera a veda základnými protikladmi?

Autor: Timo Schmitz. Pôvodný názov: 科學과信仰은 反對입니까? [4. decembra 2021] Dnes sa veda a viera často vnímajú ako protiklad a vedci sú voči viere podozrievaví. Je však tiež známe, že mnohé veľké objavy urobili vedci, ktorí boli veľmi nábožensky založení a ich viera ich podporovala. Dnes existujú dva pohľady „veda alebo viera“ vs. „veda aContinue reading “Sú viera a veda základnými protikladmi?”