მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ – ნაწილი მეორე: ღმერთის ბუნება (2017)

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ – ნაწილი მეორე: ღმერთის ბუნება
დაწერილი და გამოქვეყნებულია ტიმო შმითცის მიერ
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

mokled axali konstruqtiuli komunizmis shesaxeb -natsili meore_ghmertis buneba

Advertisements

Timo Schmitz: “The New Constructivist Communism in Short, Part 2: The Nature of God” (2017) [PDF]

What is God? Where can we find him? Is he really almighty or limited in power? (If so, who limits him?) Is he aware of his creation or acting without any awareness of his creation?

DOWNLOAD HERE: “The New Constructivist Communism in Short, Part 2: The Nature of God” (2017)

Timo Schmitz: “The religious symbolism of the Red Banner movements in DPRK media” (2017) [PDF]

Though the religious motivation of the Red Banner movements is never mentioned formally in DPRK media, the religious symbolism is often brought up however. The reason why there is no explicit mentioning is the fact that the higher classes are rather atheist or agnostic, while lower educated classes are more susceptible for religious beliefs and to ensure that people do not develop beliefs against the government, myths are spreaded and pilgrimage sites opened where people can venerate the Kims as heavenly leader. The article below shows how these reeligious symbols however appear in DPRK media and how they are presented. In addition, also pre-red banner lyrics that play a large role in red banner movements are analysed like the songs “Bright Star” (1966) and “The Star of Korea” (1928/ 1980).

DOWNLOAD HERE: “The religious symbolism of the Red Banner movements in DPRK media”

Timo Schmitz: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017 – Citations from my works” (2017) [PDF]

In this paper, I summarized and quoted the research on indigenious religions which I published till July 2017 as a kind of lexicon to make it easier and save time to look up the published material.

(Including religions from Circassia, Ossetia, Georgia, Russia, Vietnam, Korea, China, Mongolia, Laos, and the USA)

DOWNLOAD HERE: “Lexicon of self-studied indigenious beliefs till July 2017– Citations from my works

Timo Schmitz: “The Red Banner philosophy as religious legitimation of the DPRK political apparatus in the civil life” (2017) [PDF]

The Red Banner philosophy was publicly introduced in 1996, but soon perished out of public media as the Songun philosophy was introduced in 1998 as state reason of the DPRK, replacing Juche philosophy. However, a religious movement arised out of the Red Banner Philosophy combining Korean shamanism and Confucianism with honor and loyalty towards the DPRK, and people gathered in political places of worship, such as obelisks, statues, community spots. After the death of Kim Jong-il, the situation in North Korea worsened very much and a strong dissatisfaction towards the so-called “Great Marshall” appears which also struggles the religious movement whose basis in fact is political efficiency, which is defunct now.

DOWNLOAD HERE: “The Red Banner philosophy as religious legitimation of the DPRK political apparatus in the civil life”

Timo Schmitz: “Uncovering Georgian mythology in a Caucasian context” (2017) [PDF]

Georgian mythology is not yet researched very much in English-language scientific literature, and thus this paper tries to point out the major themes, social contexts, and ways of spreading folklore in a Caucasian context by making comparisions to the folk belief of the Abkhaz, Ossetians, Circassians, and Chechens.

DOWNLOAD HERE: “Uncovering Georgian mythology in a Caucasian context” (2017)

[Poem] Timo Schmitz: “Ramadan” (Рамадан) – Russian with English translation – 2017

The following poem is for my Muslim friends in support for their feast on Ramadan.
Ramadan mubarak!

Рамадан
Автор: Тимо Шмитц

Ты самый высокий дар от бога,
мы забываем простота так много,
но раз в год ты просишь нас
вернутся к тому пути, которому ты научил нас,
мы так Благодарный твоему дару,
и что мы можем делать добро для вас,
в мире есть твой Божественный план,
и каждый год, люди празднуют Рамадан!

30 мая 2017 г.

English translation:

Ramadan
By Timo Schmitz

You are the highest gift of God,
We forget simplicity just too often,
But once in a year you ask us,
To return to the way which you taught to us,
We are so thankful for your gift,
And that we can do good for You!
The world consists of a divine plan,
And every year, people celebrate Ramadan!

30 May 2017

Timo Schmitz: “An assumed meaning of the title in ‘A Girl Walks Home Alone At Night'” (2017) [PDF]

In 2014, Ana Lily Amirpour’s “A Girl Walks Home Alone At Night” stormed the cinemas, chaining the viewer to a multi-dimensional plot, filled with breath-taking images and music. This article shows, why the title already gives an overview about important key elements of the movie.

DOWNLOAD HERE: An assumed meaning of the title in ‘A Girl Walks Home Alone At Night’