ჩინური ტრადიციული მსოფლმხედველობა კოსმოლოგიურ პრინციპებთან დაკავშირებით და ადამიანის როლი სამყაროში და მის იქით (2017) [PDF]

ჩინური ტრადიციული მსოფლმხედველობა კოსმოლოგიურ პრინციპებთან დაკავშირებით და ადამიანის როლი სამყაროში და მის იქით

გამოქვეყნებულია 2015 წლის 5 ნოემბერს ტიმო შმითცის მიერ თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 20 დეკემბერს

#ჩინური_ფილოსოფია #ფილოსოფია #ჩინეთი #რელიგია #ხალხური_რელიგია

DOWNLOAD (PDF)

Advertisements

რა არის ფილოსოფია და რატომ არის ის ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი? (2017) [PDF]

რა არის ფილოსოფია და რატომ არის ის ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი?

გამოქვეყნებულია ტიმო შმითცის მიერ 2015 წლის 23 ოქტომბერს
ინგლისურიდან თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 12 დეკემბერს

ra aris pilosopia da ratom aris is chventvis aseti mnishvnelovani

ეთსეგ დინი – კავკასიური კერპთაყვანისმცემლობა ოსეთიდან (2017) [PDF]

ეთსეგ დინი – კავკასიური კერპთაყვანისმცემლობა ოსეთიდან

დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ
გამოქვეყნებულია 2015 წლის 11 ივნისს
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 4 დეკემბერს

etseg dini – kavkasiuri kerptayvanismcemloba osetidan

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ (ნაწილი მესამე): არის თუ არა ეს ნამდვილად კაცის სამყარო? (2017) [PDF]

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ (ნაწილი მესამე): არის თუ არა ეს ნამდვილად კაცის სამყარო?

დაწერილია ფილოსოფოსის,ტიმო შმითცის მიერ

თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

DOWNLOAD HERE

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ – ნაწილი მეორე: ღმერთის ბუნება (2017)

მოკლედ ახალი კონსტრუქტიული კომუნიზმის შესახებ – ნაწილი მეორე: ღმერთის ბუნება
დაწერილი და გამოქვეყნებულია ტიმო შმითცის მიერ
თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

mokled axali konstruqtiuli komunizmis shesaxeb -natsili meore_ghmertis buneba

მოკლედ ახალი კონსტრუქტივისტული კომუნიზმის შესახებ, ნაწილი პირველი: პოლიტიკური პოზიცია.

მოკლედ ახალი კონსტრუქტივისტული კომუნიზმის შესახებ, ნაწილი პირველი: პოლიტიკური პოზიცია. დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ. თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა

[Poem] Мари Мангошвили и Тимо Шмитц: “Сила любви” / Mari Mangoshvili and Timo Schmitz: “The Power of Love” – Russian Poem with English tanslation

Мари Мангошвили и Тимо Шмитц: Сила любви (21 июля 2017 года)

Каждую ночь я вижу одну звезду,
Как зеркало в моих глазах, огромню,
Как огонь на небе озарающий мой путь,
Но в моем сердце навсегда только ты,
невидимая сила, возвращаясь в мой мысли,
Такая большая как море –
Уничтожающая мое горе,
я всегда буду с тобой,
Храня огонь любви навечно,
Ты моя душа, моя страна,
Моя любовь, моя земля,
Моя единственная радость
и смысл жизни ты моей –
Сила против наших врагов и плохие людей,
Твоя незимная красота сравнима
с Ангельским ликом царицы Тамары,
Освишающим дорогу в рай!

English translation:

The Power of Love
By Mari Mangoshvili and Timo Schmitz – 21 July 2017

Everry night I look at a star,
Like a mirror in my eyes, it is so fascinating,
Like a fire in the sky, shining light on my way,
But in my heart there is only you,
An invisible force returning to my mind,
As big as an ocean –
Destroying all my grief,
I will laways be with you,
Keeping the fire of love forever,
You are mysoul, my country,
My love, my territory,
My joy is united in you,
As you are te meaning of my life,
The force against all our enemies and bad people,
Your eternal beauty is comparable
To the angelic face of Queen Tamar,
Enlightening the road to heaven!

Mari Mangoshvili: “The Roller Coaster” (2017) [PDF] – Short story

My girlfriend and favorite author Mari Mangoshvili has written a new short story and I am proud to have the honor to present it to you on my blog. She is really the best writer I have ever read and she inspires me everyday.

In her short story “Roller Coaster” (Download below), she talks about life and critically reflects how we waste our time going on a hurry and striving for new things everyday, insead of treasuring the people we love; and once something is achieved we go on striving for other things, leaving the people behind. I think it is a wonderful lesson to rememeber ourselves to cherish the people around us, their positive characteristics, but also their flaws. In addition, it teaches us, not to give up the person we really love!

DOWNLOAD HERE: “The Roller Coaster” (2017) [PDF]

Mari Mangoshvili: “Darkness” [Short story], PDF (2017)

In the file you can download below, you’ll find a lovely short story by my girlfriend Mari Mangoshvili. She is really a very talented writer and I want to support her as much as I can. I think her message in this story is so true and it is a recent topic. She knows how to set words very well to touch the people. Mari, you have all my respect!

DOWNLOAD HERE: Mari Mangoshvili: “Darkness” (2017)