მასობრივი ხოცვა სამხრეთ კორეაში-წუთიერი თვალის შევლება სისასტიკეზე (2017) [PDF]

მასობრივი ხოცვა სამხრეთ კორეაში
წუთიერი თვალის შევლება სისასტიკეზე

დაწერილია ტიმო შმითცის მიერ
გამოქვეყნებულია 2014 წლის 30 დეკემბერს
ინგლისურიდან თარგმნა მარიამ მანგოშვილმა 2017 წლის 1 დეკემბერს

masobrivi xocva samxret koreashi

Advertisements

Timo Schmitz: „Die Ukraine – Separatismus, Bürgerkrieg und der sogenannte russische Aggressor“ (2014) [PDF]

Die Ukraine ist ein fortdauerndes mediales Thema, begleitet von einem Propagandakrieg, der an die Zeit des Kalten Krieges erinnert. Der folgende Artikel, den sie kostenlos als PDF herunterladen können, zeigt die geschichtliche Entstehung der heutigen Ukraine und die daraus entstandenen Folgen auf und möchte Klarheit zwischen den beiden Fronten im Ukraine-Konflikt schaffen und mögliche Perspektiven aufzeigen.

Timo Schmitz – Die Ukraine – Separatismus, Bürgerkrieg und der sogenannte russische Aggressor (2014)

Timo Schmitz: „Der uyghurische Extremismus“ (2014) [PDF]

Zurzeit rückt der weltweit steigende Islamismus immer weiter in den Vordergrund der Medien. In dem folgenden Artikel den Sie als PDF lesen und downloaden können geht es um den uyghurischen Terrorismus in Xinjiang, VR China, der im Westen leider immer noch einige Sympathisanten hat, weswegen ich die Aufklärung über die Gefahren, die von diesen Gruppierungen ausgehen als äußerst wichtig erachte. Machen Sie sich im folgenden ein eigenes Bild von der Lage.

Anmerkung: Bei dem Artikel handelt es sich um die 2014 veröfentlichte Erstfassung. Inzwischen haben die erwähnten al Qaida-nahen Bewegungen sich größtenteils von der ISIS abgewandt und kämpfen einen Glaubenskrieg gegeneinander.

HIER GEHT’S ZUR PDF-DATEI!

Un résumé d’articles anglais sur la nouvelle philosophie de Timo Schmitz : «le nouveau communisme constructiviste» en français [PDF] (2017)

En 2015, Timo Schmitz a créé le nouveau communisme constructiviste, une idée philosophique, qui concerne la réflexion sur la société et ses valeurs. Finalement, un résumé bref sur sa philosophie est accessible en français.

TELECHARGER ICI: Un résumé d’articles anglais sur le nouveau communisme constructiviste en français

Timo Schmitz: “The New Constructivist Communism in Short, Part 3: Is it really a man’s world?” (2017) [PDF]

After the nature of God was pointed out in Part 2, man’s position in the world has to be debated now as well as the social relations to others. I suggest, an anarchocommunism in which the economy shall be regulated through communism, but man shall regulate himself. This societal system is then projected on man himself: man chooses his friends through what they have in common (equal status), why does this equal status is not put on the whole socciety through compassionate behavior?

DOWNLOAD HERE: The New Constructivist Communism in Short – Part 3

Timo Schmitz: “A very short introduction into African Philosophy and their main streams” (2017) [PDF]

What is African philosophy and what are the main streams of contemporary African philosophy? Although Africa has a very long and rich philosophical tradition, a modern philosophical approach focussing on Africa only started in the 20th century. However, it soon emancipated itself and also tried to go back to its pre-colonial roots on the one side, but doesn’t deny Western methodology on the other side. As a result, students of philosophy in Africa have an important advantage which students in the West don’t have. DOWNLOAD THE ARTICLE BELOW AND READ MORE!

DOWNLOAD HERE: A very short introduction into African Philosophy and their main streams

Timo Schmitz: “Azawad and the Touareg rebellions – A long walk for independence” (2017) [PDF]

Northern Mali and Niger belong to the areas with most natural wealth in the world, but at the same time has one of the poorest citizens. The tragedy goes back to colonialism when borders were artificially drawn. Soon after Mali’s independence, the Touareg sought to get their own state, or at least, autonomy. But instead, they were massacred in 1963. In 2012, they managed to get independent for the first time, but soon after, a foreign mission started in Northern Mali in pretense of fighting terrorism. Indeed, there are a few terrorists, but most people do not cooperate with them. All what the Touareg want is to live in peace and safety – something that Mali does not ensure!

DOWNLOAD HERE: Azawad and the Touareg rebellions – A long walk for independence

Timo Schmitz: “Who are the supporters of the Naxalites in India? – A social critique or a terrorist threat?” (2017) [PDF]

In India, the Naxalite movement, which is very active in Eastern and Northeastern India is fighting a civil war against the government forces. The Indian government banned the Naxalite forces and labels them as terrorists. This paper tries to show what motivates the people to join the war and why they received a large support in the last decade, when they reached 14 Indian states. In the end, I analyze why the movement decreased heavily in the last years and whether the Naxalite goals are a solution for India at all.

DOWNLOAD HERE: “Who are the supporters of the Naxalites in India? – A social critique or a terrorist threat?”

Timo Schmitz: “A short summary of my own philosophy: the New Constructivist Communism” (2017) [PDF]

In this paper, I want to give a very quick introduction in my philosphy – the New Constructivist Communism, which was publisehd in my series “Individualism between Moral and Virtues, Government and Religion” from 2015 to 2016. In addition, several new ideas and minor corrections were proposed in 2017.

A short summary of the New Constructivist Communism